Pre developerov

 

Máme skúsenosti a máme prehľad. Keďže prostredníctvom našej spoločnosti sa realizuje významný podiel predaja nehnuteľností v Bratislave, máme tie najpresnejšie informácie a rozsiahle skúsenosti s predajom developerských projektov.

Dlhoročná špecializácia na analyzovanie trhu s novostavbami, profesionálne zvládnuté poradenstvo v oblasti prieskumu a adekvátne definovanie dopytu nám umožňuje nastaviť stratégiu budúcich projektov. V zmysle racionálneho zadefinovania optimálnych výmer bytových jednotiek, skladby bytov v rámci projektu, ako aj ich cenotvorby v spoločnosti HERRYS vytvárame overené zdroje informácií pre developerov. V nadväznosti na dôkladné nastavenie projektu a na základe našich dlhoročných skúseností poskytujeme služby v oblasti projektového manažmentu predaja a marketingovej komunikácie projektov. 

Spolupráca predstavuje:

 • Štandardné riešenie pre developerov
 • Lepšiu voľbu ako vlastný predaj – pri rovnakých alebo menších nákladoch
 • Efektívny predaj – optimálna rýchlosť za primerané ceny
 • Komplexný marketing – nie len reklama
 • Analýzy trhu a dopytu
 • Real-time analýza odozvy marketingových nástrojov – Google, inzercia realitné portály a OOh kampane, sociálne siete
 • Efektívne riešenie nákladov na reklamu
 • Analýzy cieľových skupín
 • Analýzy klientov a ich správania vyplývajúce z údajov (CRM)

Konkurenčné výhody

 • Oslovenie a kumulácia väčšieho množstva klientov/dopytu vďaka rozsiahlej ponuke
 • Šetrenie nákladov na komunikáciu a reklamu
 • Prehľad o trhu – nie len z projektov predávaných HERRYSom
 • Predajcovia špecializovaní na predaj novostavieb, či už z papiera alebo dokončených
 • Obchodne a komunikačne zruční predajcovia
 • Skúsený projektový manažér
 • Vysoká efektivita predaja
 • Real-time reakcie na výstup z reklamy a priamej väzby od klientov – okamžitá reakcia kampaní na potreby predaja
 • Presná evidencia a vyhodnocovanie
 • Aktívna rozsiahla databáza klientov – viac ako 8.000 aktívnych kontaktov

S developermi vieme spolupracovať od fázy obstarania pozemku. Naše služby zahŕňajú:

Konzultácie a poradenstvo

V prípravnej fáze projektu:

 • odporúčania k využitiu pozemku v zmysle funkčnej náplne,
 • odporúčania k pozicioningu projektu porovnanie s potenciálnymi konkurenčnými projektmi,
 • odporúčania k skladbe bytov,
 • odporúčania k výmerám bytov,
 • odporúčania k dispozičným riešeniam bytov,
 • odporúčania k štandardnému vybaveniu bytov,
 • odporúčania k cenotvorbe a vytvorenie cenníka,
 • odporúčania a nastavenie reklamnej kampane a potrebných marketingových nástrojov,
 • odporúčania k legálnej štruktúre a obsahu predajných dokumentov a zmlúv,
 • odporúčanie a zabezpečenia nastavenia financovania projektov v hypotekárnych bankách.

V predpredajnej a predajnej fáze projektu:

 • zabezpečenie reklamy a inzercie,
 • prezentácia predajných a marketingových materiálov,
 • prezentácia technickej dokumentácie,
 • prezentácia a vysvetlenie zmluvných dokumentov,
 • zabezpečenie podpisov zmluvných dokumentov,
 • administrácia zmluvných dokumentov,
 • pravidelný reporting – predaj aj marketing,
 • spätná väzba od klientov stretávanie sa so záujemcami o kúpu,
 • obhliadky nehnuteľností,
 • prezentácia, a výklad k financovaniu nového bývania.
   

Stav predaja projektov k 28.2.2018:

Predaj & marketing

V HERRYSe sme spojili predaj a marketing do jedného balíka, aby sme zabezpečili čo najlepšie výsledky v čo najkratšom čase a boli čo najviac efektívny. Okrem predaja pre projekty zabezpečujeme i nasledovné marketingové služby:

 • Branding a pozicioning projektu
 • Vizuálna identita a kreatívna idea
 • Marketingová stratégia, plán a jeho napĺňanie
 • Kompletné grafické a obsahové spracovanie
 • Copywriting
 • Web stránka projektu (kompletné riešenie na kľúč)
 • Outdoor & Print
 • Public relations & sociálne siete
 • Eventy (napr. Deň otvorených dverí, Otvorenie vzorového bytu)
 • Prezentácia projektu na realitných portáloch a denná starostlivosť o inzerciu


Najväčšie výhody predaj & marketing stratégie HERRYS sú:

 • Optimalizácia marketingových nákladov (real spending)
 • Flexibilná marketingová kampaň
 • Denná aktívna spolupráca marketingového a predajného tímu
 • Rýchla reakcia na situáciu na trhu
 • Podrobný prieskum trhu novostavieb v Bratislave a z neho vyplývajúce reálne nastavenia projektu
 • Aktívna práca s databázou klientov HERRYS (viac ako 10.000 kontaktov) 

 

Nie je umenie začať projekt predávať. Skutočné umenie je ho i úspešne vypredať. Sme hrdí, že sme sa stali výhradným predajcom týchto úspešných developerských projektov:

 

 
 
 

Dovoľte mi, aby som Vám týmto spôsobom vyjadril svoje poďakovanie za Váš odborný a profesionálne perfektný a proklientsky prístup, akým ste pristupovali k prenájmu mojej nehnuteľnosti. Svojimi radami ste nešetrili nielen počas hľadania vhodného nájomcu, ale ani potom.

Ladislav Bittner