Etický kódex makléra realitnej kancelárie HERRYS

 

Cieľom realitnej kancelárie HERRYS je byť vám, našim klientom, spoľahlivým partnerom v realitách. Maklér realitnej kancelárie HERRYS preto dodržiava nasledujúce zásady:

 
 

/ 1
Za každých okolností jedná pri realizácii obchodu čestne a profesionálne.
 

/ 2
Snahou každého makléra je zaistiť maximálnu transparentnosť prebiehajúcej transakcie. Klientovi je vždy k dispozícii odbornou radou a pomocou.
 

/ 3
Klienta informuje o priebehu prípadu, dodržuje termíny a dohody, ktoré boli s klientom dohodnuté.
 

/ 4
Svoje služby sprevádza odbornou, profesionálnou a individuálnou starostlivosťou, v súlade s dobrými mravmi, právnou legislatívou a obchodnou etikou.
 

/ 5
Uvádza pravdivé a úplné informácie, nehnuteľnosť vždy ponúka len s písomným súhlasom vlastníka
 

/ 6
Zachováva absolútnu diskrétnosť voči priamym klientom aj tretím stranám dotknutým obchodnou transakciou. Neposkytuje žiadne osobné, dôverné a bežne nedostupné informácie ani po ukončení spolupráce.
 

/ 7
Neustále sa zdokonaľuje a vzdeláva vo všetkých oblastiach realitnej činnosti a sleduje najnovšie trendy a vývoj trhu.
 

/ 8
Ku všetkým svojim klientom pristupuje rovnocenne a bez rozdielov.
 

/ 9
Počas výkonu svojej profesie vždy vystupuje ako reprezentant realitnej kancelárie HERRYS, riadi sa stanovenými štandardmi a záväznými predpismi, ktorým je aj tento Etický kódex.
 

/ 10
Snaží sa o šírenie dobrého mena realitnej kancelárie HERRYS rovnako ako o zvýšenie prestíže profesie realitného makléra a obchodovania s nehnuteľnosťami vôbec.


Reklamačný poriadok HERRYS nájdete tu.

 

 

S pánom Daněkom z Herrys spolupracujem už viac ako tri roky pri prenájme môjho bytu. Spomedzi RK v Bratislave som si postupne vyselektovala tri, ktoré má presvedčili svojou profesionalitou. Odkedy som však začala spolupracovať s pánom Daněkom, nevyužila som už služby inej RK, nakoľko mi vždy našiel vhodného nájomcu ihneď, ako sa ukončila predchádzajúca nájomná zmluva. Oceňujem najmä jeho príjemné a nevnucujúce sa vystupovanie, promptnosť a skutočnú profesionalitu. Odporúčam ho ako realitného makléra svojim známym, ako aj každému, kto hľadá skutočného profesionála na úrovni. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s ním.

Ing. Zuzana Drímajová, PhD.